svdaenfifrdeitnoplrues
Menu

Tjänster

Mekanisk montering

mekanisk monteringVi erbjuder nu även mekanisk montering av olika typer av produkter. Detta medför att färre underleverantörer behöver anlitas, vilket ger snabbare leveranstid och är kostnadseffektivare. Kontakta oss gärna för mer information.

Elcentraler

ElcentralerNovael erbjuder konstruktion och tillverkning av alla typer elcentraler.för såväl konsument som företag. Vi kan leverera standardiserade elcentraler eller byggda efter specifika behov och önskemål. Alla elcentraler är CE-märkta och byggda av högkvalitativa komponenter.

Sluttest / Kalibrering

Sluttest / KalibreringNovael har en standardiserat testförfarande men erbjuder även kundanpassade tester. Alla apparatskåp testas innan leverans och testresultatet dokumenteras i ett testprotokoll. Apparatskåpen CE-märks vid behov.

Montering

MonteringNovael har konstruktion och produktion av apparatskåp och elskåp som sin specialitet.

Personalen har lång erfarenhet av schemaläsning och montering av apparatskåp som följer ett standardiserat och väl dokumenterat flöde vilket säkerställer en god och jämn kvalitet.

 • Nollnummrering och genomgång av kretsschema utförs som underlag för kopplingsarbete
 • Förberedelse för montering på montageplåt för att fastställa komponenternas placering och skåpslayout.
 • Montage av skenor, plintar, kanaler och övriga komponenter.
 • Kopplingsarbete enligt kretsschema.
 • Skåp förbereds med montage av ljusarmatur, eluttag, håltagning och montering av omkopplare, paneler och övriga komponenter.
 • Montage av montageplåt i apparatskåp.
 • Tillverkning och montering av skyltar
 • Sluttest och dokumentation.
 • Packning och utleverans.

Material / Logistik

Material LogistikNovael använder affärssystemet Visma för materialstyrning. Systemet underlättar arbetet att få hem rätt material i rätt tid så att vi kan säkerställa god leveranskvalité.

Produktionsteknik

ProduktionsteknikNovael har en gedigen kompetens och lång erfarenhet av produktionsteknik inom ämnesområdet apparatskåp samt närliggande teknikområden. Självklart erbjuds kunderna en omfattande producerbarhetsgranskning av underlag och specifikationer för att få en så kostnadseffektiv tillverkning som möjligt.

Här granskas även valda komponenter dels ur teknisk aspekt men även för att möjliggöra inköpsfördelar via second source leverantörer.

Elkonstruktion

ElkonstruktionNovael kan ta hand om konstruktion av apparatskåp från specifikation eller gå in i en senare fas där kunden redan gjort grundkonstruktionen.

 • Novael erbjuder Elkonstruktion i El Procad IC Pro.
 • Novael kan hjälpa till vid ombyggnad av befintliga apparatskåp eller renritning av dokumentation i El Procad.
 • Vi arbetar enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem.

ISO Certifiering

Besökare

Idag 1

Igår 28

Denna vecka 29

Denna månad 628

Alla 63981

Logga in